Vždy ve Vašem zájmu.

Přihlášení na extranet pro klienty naší společnosti.

Přihlášení klienta
nebo zavřít

Rizika nabíjení elektrokol a dalších drobných dopravních prostředků s elektrickým pohonem

Popularita elektrokol, elektrokoloběžek a podobných dopravních prostředků s elektrickým pohonem neustále roste. Od zaměstnanců, kteří na nich dojíždějí do práce, až po klienty hotelů, kteří je využívají pro průzkum města. S provozem těchto dopravních prostředků jsou ale také spojená rizika. Pokud jste zaměstnavatelem nebo provozovatelem hotelu či obdobného zařízení, je důležité, abyste znali potenciální nebezpečí a provedli preventivní opatření, která minimalizují tato specifická rizika.

Proč jsou elektrokola a elektrokoloběžky náchylnější k požárům než elektromobily? 

  • Na rozdíl od elektromobilů prakticky nepodléhají technickým kontrolám
  • Odnímatelné baterie zjednodušují nabíjení, ale zvyšují riziko špatné manipulace.
  • Baterie na těchto malých dopravních prostředcích nejsou tak dobře chráněny před mechanickým poškozením, které je častou příčinou jejich vznícení.
  • Neoprávněné úpravy jsou běžné, často neodborné a ohrožují bezpečnost.

Nabíjení elektrokolPožár nejčastěji vzniká při nabíjení baterií, přesto je právě nabíjení často podceňovaným procesem. Pokud např. zaměstnanec přinese baterii na pracoviště nebo hotelový host na pokoj, nastane problematická situace. V prostředí, které je z hlediska požární bezpečnosti pravidelně kontrolované a prochází zákonnými revizemi, se ocitne nekontrolovaný prvek – provozovatel zkrátka s nabíjením takových baterií dosud ve svých prostorách nepočítal a nemá pro to speciálně vyhrazené místo dostatečně zabezpečené proti případnému šíření požáru. 

K nebezpečné manipulaci s bateriemi může docházet například i v cykloservisech – mohou se zde objevit poškozené baterie, u nichž hrozí riziko vznícení.  

Nejde přitom jen o samotné škody na majetku následkem požáru. Dojít může také k významnému přerušení provozu a ve hře je i právní odpovědnost. Apelujeme proto na všechny provozovatele zařízení, u kterých existuje možnost nabíjení vnesených baterií ze zařízení, jako jsou elektrokola, elektrokoloběžky apod., aby se touto problematikou aktivně zabývali. Zaměstnavatelé a vlastníci objektů by měli stanovit jednoznačná pravidla pro vnášení elektrozařízení, tedy toto buďto zakázat, nebo stanovit, za jakých podmínek je vnášení a nabíjení baterií možné, a dodržování těchto podmínek kontrolovat.

Jsme součástí RENOMIA Group

  • Největší pojišťovací makléř ve střední a východní Evropě
  • Mezinárodní tým zkušených odborníků
  • Nejvýhodnější ceny a podmínky

Kde působíme

Kontakt

Arride s.r.o.
Nádražní 189
356 01 Sokolov

pojisteni@arride.cz
+420 722 128 169